เด็กวัย 1 – 3 ปี


การเลี้ยงดูเด็กใน 3 ขวบปีแรก เป็นวางรากฐานที่ดีให้กับลูก ไม่ใช่แค่พัฒนาการด้านร่างกายหรือสมอง แต่เป็นช่วงที่เด็กสามารถสร้างตัวตนของตัวเอง หากช่วงนี้เด็กได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากพ่อแม่ ได้เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้ทำกิจกรรมเหมาะสมตามวัย และเสริมทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเราได้รวบรวมสาระดี ๆ มากมายไว้ที่นี่แล้ว

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 1-3 ปี รอบด้าน คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร? 

ช่วงเวลาก่อนวัยเรียน หมายถึงช่วงที่ลูกของเรามีอายุ 1-3 ปี ในช่วงเวลานี้คุณพ่อคุณแม่อาจเข้าใจว่า ยังไม่สามารถฝึก หรือกระตุ้นพัฒนาการได้เท่าไร ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด […]

7irune@s26

15 December 2021

เล่นกับลูกอย่างไรให้พัฒนาการดี กิจกรรมเสริมทักษะเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 1-3 ปี มีอะไรบ้าง 

การเล่น คือ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้สำคัญของเด็กวัย 1-3 ปี หากพ่อแม่สนับสนุนให้ลูกได้เล่น ทำกิจกรรม เรียนรู้สิ่งที่เหมาะสม […]

7irune@s26

15 December 2021

เทคนิค พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก ตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มลงมือทำตั้งแต่ลูกยังอยู่ในวัยแบเบาะ เนื่องจากเด็ก ๆ จะเริ่มมีพัฒนาการด้านจินตนาการตั้งแต่แรกเกิด และเริ่มนำจินตนาการมาใช้กับการเล่นตั้งแต่ช่วงอายุ 2 ขวบขึ้นไป […]

7irune@s26

8 December 2021

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล คุณพ่อคุณแม่ต้องทำอะไรบ้าง

ลูกวัย 3 ปี เป็นวัยที่สามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาลให้กับลูกได้แล้ว เพราะหากลูกสามารถดูแลตัวเองได้ดี และสามารถรับผิดชอบหน้าที่เล็ก ๆ […]

7irune@s26

8 December 2021

การเสริมสร้าง พัฒนาการสมองของลูก วัยแรกเกิด – 3 ปี

พัฒนาการสมองของลูก เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจอย่างมาก หลายครอบครัวกลัวว่าลูกจะไอคิวต่ำ เรียนรู้ช้า หรือมีพัฒนาการไม่ทันเพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้น นอกจากการดูแลให้ลูกได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนตามวัย โดยเน้นสารอาหารบำรุงระบบประสาทและสมองแล้ว […]

7irune@s26

8 December 2021

โภชนาการสำหรับเด็ก 1 – 3 ปี สารอาหารสำคัญสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีอะไรบ้าง?

การดูแลเรื่องโภชนาการสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ เพราะสารอาหาร รวมถึงอาหารการกินต่าง ๆ ของลูกในวัยนี้ […]

7irune@s26

8 December 2021

// About us //